Меню

Наукові напрями

  Тематика науково-дослідних робіт науково- педагогічних працівників кафедри інформаційних технологій

 Програма

Тема досліджень кафедри

П.І.Б. і тематика досліджень викладачів

0101U004493  

Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК

Розробка інформаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції  (Затверджено вченою радою факультету економіки і підприємництва, протокол №4 від  29.04.2015 р.)

канд. тех. н., доцент  Гринчак О.В.,
канд. е. н., доцент Концеба С.М.,
ст. викладач Марін Б.М.,
канд. е. н., доцент  Миколайчук Я.Л.,
канд. е. н., ст. викладач Родащук Г.Ю.,
канд. е. н., доцент Скуртол С.Д.

«Інформаційне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції»   

(Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 19.02.2014 р.)

0101U004497    

Технологічні комплекси, машини і обладнання для механізації, електрифікації та автоматизації в рослинництві і тваринництві

Розробка інформаційного забезпечення управління технологічними процесами (Затверджено вченою радою факультету економіки і підприємництва, протокол №4 від  29.04.2015 р.)

 

канд. тех. н., доцент Сольський О.С.

«Інформаційні технології захисту рослин»  (Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, протокол №15 від 9.02.2014 р.)

Останні новини

Всі новини