Меню
Остання редакція: 17 жовтня 2023

Обов'язкові компоненти ОПП «Комп’ютерні науки» (бакалавр)

Компоненти освітньої програми Робочі програми Силабуси
Фізика
Чисельні методи
Вища математика І
Вища математика ІІ
Вища математика ІІІ
Теорія ймовірності і математична статистика
Дискретна математика
Теорія прийняття рішень
Алгоритмізація та програмування
Операційні системи
Електротехніка і електроніка
Об'єктно-орієнтоване програмування
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера
Комп'ютерна графіка
Організація баз даних
Веб-технології та веб-дизайн
Системний аналіз
Геоінформаційні системи
Комп'ютерні мережі
Технології розподільних систем та паралельних обчислень
Методи і системи штучного інтелекту
Інтелектуальний аналіз даних
Проектування інформаційних систем
Управління ІТ-проектами
Фізичне виховання
Історія та культура України
Ділова українська мова
Безпека життєдіяльності
Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи бакалавра

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики з алгоритмізації та програмування

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики з операційних систем

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики з комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютера

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики І

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики ІІ

Останні новини

Всі новини