Меню

Навчальний процес

Організація освітнього процесу в Уманському НУС базується на Законах України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ, «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-Х11, державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань освіти. Організація освітнього процесу в Уманському НУС здійснюється з навчальними підрозділами університету (факультетами, інститутом післядипломної освіти, навчальним відділом). Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу з конкретного напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.