Меню
Остання редакція: 30 січня 2021

Нормативно-правове забезпечення організації навчального процесу

Нормативно-правове забезпечення організації навчального процесу

 23 вересня 2020 року для студентів першого курсу освітніх ступенів «бакалавр»  спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» було проведено виховну годину, яка присвячена ознайомленню здобувачів освіти із нормативною базою Уманського національного університету садівництва. Кураторами груп 11к-кн та 11кн Концебою Сергієм Михайловичем та Мазуром Юрієм Павловичем було поінформовано студентську молодь про систему вищої освіти в Україні, основними положеннями Закону України «Про вищу освіту» та ознайомлено із нормативною базою університету щодо освітнього процесу та рядом інших документів.

Студенти змогли зрозуміти основні принципи регламентації навчального процесу: порядок поточного-модульного та підсумкового оцінювання знань студентів; організацію й порядок проведення поточно-модульного та підсумкового контролів; особливостями навчання на базі освітньої платформи Moodle Уманського НУС; Положення про рейтингове оцінювання наукової, громадської, спортивної та культурно-масової діяльності студентів.

Юрій Мазур ознайомив першокурсників з Каталогами елективних дисциплін та наголосив на специфіці формування особистої освітньої траєкторії студентів через вибір навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої програми, навчальних планів та іншими нормами.

Особливу увагу Сергієм Концебою наголошено на зміст  Положення про порядок визнання результатів навчання в інших ЗВО в Уманському НУС; Положення про академічну мобільність студентів Уманського НУС; Положенням про порядок переведення та поновлення студентів до Уманського НУС; Положенням про порядок визнання Уманським НУС документів про освіту, наукові ступені та вчені звання здобуті в іноземних установах; Положення про порядок визнання в Уманському НУС результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Зустріч проводилась в навчальній аудиторії № 221, що з допомогою інтерактивного дисплею дозволило технічно забезпечити усім присутнім можливість ознайомитись із сайтом Уманського НУС та безпосередньо кафедри інформаційних технологій.

Особливу увагу було акцентовано на необхідності проходження студентами анкетування, яке організовано відділом моніторингу якості освіти Уманського НУС, з метою удосконалення рівня організації та якості проведення освітнього процесу в університеті.

 

Сергій Концеба, доцент кафедри інформаційних технологій