Меню
Остання редакція: 11 березеня 2020

Обговорення питання формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

На кафедрі інформаційних технологій відбулася зустріч викладачів із здобувачами вищої освіти  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Здобувачі вищої освіти є повноцінними учасниками освітнього процесу. Нині студентство має бути не лише пасивним споживачем, а й активно вимагати для себе вибірковості дисциплін з урахуванням власних потреб та інтересів, з метою побудування власної індивідуальної траєкторії навчання.

У вибіркових дисциплінах зацікавлені всі учасники освітнього процесу. Відповідно до Положення про вибіркові дисципліни в Уманському НУС студенти отримують змогу доповнювати свою основну спеціальність додатковим фахом або брати окремі курси для широкої ерудиції. Можливість вибору дисциплін із різних факультетів та кафедр є ефективним інструментом міждисциплінарності.  Також навчання у змішаних групах дозволяє студентам отримати неформальний досвід від студентів з інших спеціальностей. У свою чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах працюють із найбільш умотивованими студентами. Однак викладачами кафедри було наголошено, що формування своєї індивідуальної освітньої траєкторії кожним студентом має відбуватись свідомо з урахуванням специфіки освітньої програми «Комп’ютерні науки». Зрештою, кінцеві компетентності, якими може оволодіти студент, за рахунок гнучкості навчальних планів, часто краще відповідають потребам ринку праці.

Роман Ліщук, завідувач кафедри інформаційних технологій