Меню
Остання редакція: 11 березеня 2020

Перегляд освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології»

23 липня 2019 року на засіданні кафедри інформаційних технологій факультету економіки і підприємництва Уманського НУС відбувся перегляд освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Переглядалася освітньо-професійна програма відповідно до Стандарту вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2019 р. № 962)  з метою її удосконалення у формі оновлення, модернізації. До модернізації освітньо-професійної програми були залучені представник роботодавців компанії «К-СЕРВІС» в особі Зайцева Г., здобувач вищої освіти Цюпко М. – студент 21 к-кн групи, які разом з доцентом кафедри інформаційних технологій Концебою С.М. запропонували внести зміни в освітньо-професійну програму. Модернізована освітньо-професійна програма разом з обґрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження в установленому порядку.

Роман Ліщук, завідувач кафедри інформаційних технологій
Світлана Скуртол, секретар кафедри інформаційних технологій