Меню
Остання редакція: 26 квітня 2018

Студентська конференція на кафедрі ЕКІС

Як і щороку, в рамках загальноуніверситетської наукової конференції, свою роботу на кафедрі провела і секція економічної кібернетики та інформаційних систем. Робота секції проходила 25 квітня в аудиторії 216.

В роботі секції прийняли участь 40 студентів всіх курсів і 8 викладачів кафедри інформаційних систем. Було подано 40 заявок на доповідь. Фактично виступило 15 студентів. Під час виступів проводилось обговорення тематики доповідей, задавались запитання.

Доповіді були підготовлені на актуальні теми, основна тематика торкалась таких предметів як: останні досягнення в сфері комп’ютерної техніки; впровадження комп’ютерних технологій в різні сфери життя; оптимізація процесів управління та виробництва за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. Найбільше зацікавлення учасників конференції викликали теми виступів, що стосувались розвитку сучасних інформаційних технологій та комп’ютерної техніки; впровадження новітніх  комп’ютерних технологій в виробничому та в навчальному процесі. Кілька доповідей було присвячено актуальній в наш час проблемі дистанційної освіти та впровадження таких систем в навчальному процесі Університету.

Теми виступів та реакція на них показують, що освідомленість багатьох студентів в сучасних інформаційних технологіях постійно зростає. Це природньо, адже доступні сьогодні кожному технічні засоби комунікації дають можливість отримувати доступ до практично безмежних об’ємів інформації по всьому світу, а необхідність орієнтуватись в новій техніці та технологіях вимагає підвишення рівня відповідних знань та навичок. Тому не дивно, що в аудиторії виникали питання, які інколи заставали виступаючих зненацька.

Студентам було запропоновано продовжити свої наукові дослідження, їх результати використати при написанні дипломних робіт, а матеріали конференції опублікувати в наукових працях академії.

Найкращими визнано такі доповіді студентів:

І місце − Новіцький Артем Юрійович (студент 21-пб групи) – керівник: Миколайчук Я.Л.;

               Луговенко Тетяна Петрівна (студентка 21-м групи) – керівник: Сольський О.С.;

ІІ місце − Шестакова Євгенія Олександрівна (студентка 21-пб групи)– керівник: Сольський О.С.;

ІІІ місце − Іващук Костянтин Олегович (студент 21-ке групи) – керівник: Марін Б.М.

Кафедра дякує всім студентам, що взяли участь в роботі секції, поздоровляє відзначених студентів з успішним виступом та бажає подальших успіхів в навчальній та науковій роботі.

Викладач кафедри ЕКІС, Кислиця М.А.